Juridisch advies op het gebied van omgevingsrecht. Voor overheden, semi-overheden, ondernemers en particulieren.

<

Bij Van den Kommer Legal kunt u terecht voor juridisch advies op maat. Incidenteel of structureel, overheid of particulier.

Van den Kommer Legal is in 2008 opgericht door Myrna van den Kommer. Myrna heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Leiden. Na haar studie is zij jarenlang werkzaam geweest als wetgevings- en beleidsjurist bij de rijksoverheid. Hierna trad zij in dienst van verschillende commerciële bureaus waar zij op opdrachtbasis uiteenlopende werkzaamheden bij opdrachtgevers op bestuursrechtelijk terrein verrichtte.

Uiteindelijk is zij in 2008 haar eigen adviesbureau gestart, voornamelijk gericht op het omgevingsrecht. Van den Kommer Legal is gevestigd in Naarden, maar is in heel Nederland actief.

Myrna bekijkt het omgevingsrecht vanuit een breed perspectief: zij adviseert particulieren en bedrijven, is werkzaam voor gemeenten en de rijksoverheid (ministeries) en heeft zitting in meerdere bezwaarschriftencommissies.

Myrna is een uitstekend en scherpe jurist, communicatief met een oplossingsgerichte instelling en een no-nonsense mentaliteit. Een verbinder in organisaties.

De nieuwe Omgevingswet, wat betekent dit voor u?

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. ‘Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’ is het motto.

De nieuwe wet zorgt voor minder en overzichtelijke regels, een samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming.

Voor overheidsorganen, bedrijven en particulieren is het belangrijk om inzicht te krijgen in de gevolgen die deze nieuwe wet met zich brengt. Wat betekenen de nieuwe regels voor u? En hoe kunt op de veranderingen goed en tijdig inspelen?

Hier leest u meer over de nieuwe Omgevingswet.

Heeft u vragen over de Omgevingswet, neem dan gerust contact op.

Inzichtelijk

Van een wirwar aan regels naar een inzichtelijk en voorspelbaar stelsel.

Leefomgeving centraal

Van een sectorale naar een samenhangende benadering van de leefomgeving.

Ruimte voor maatwerk

Meer ruimte voor decentrale overheden voor gebiedsgericht maatwerk en het maken van eigen afwegingen.

Sneller en beter

Snellere en betere besluitvorming in de fysieke leefomgeving.

Inzichtelijk

Van een wirwar aan regels naar een inzichtelijk en voorspelbaar stelsel.

Leefomgeving centraal

Van een sectorale naar een samenhangende benadering van de leefomgeving.

Ruimte voor maatwerk

Meer ruimte voor decentrale overheden voor gebiedsgericht maatwerk en het maken van eigen afwegingen.

Sneller en beter

Snellere en betere besluitvorming in de fysieke leefomgeving.

Wat is de omgevingswet?

Omgevingsrecht en bestuursrecht


  • Omgevingsplannen
  • Bestemmingsplannen
  • Omgevingsvergunningen
  • Bouwplannen
  • Handhaving en toezicht
  • Inspraakreacties en zienswijzen
  • Bezwaar- en beroepsprocedures

Bijna iedereen heeft direct of indirect met omgevingsrecht te maken. Omgevingsrecht is een verzamelnaam voor het gebruik van onze werk- en woonomgeving en het beschermen van de natuur. Het stelt regels aan de fysieke omgeving waarin wij leven. Tot het omgevingsrecht behoren onder meer milieu, water, natuur en ruimtelijke ordening. Bij de ontwikkeling van (vastgoed)projecten kan men niet om het omgevingsrecht heen.

Bestuursrecht gaat over besluiten die met de overheid te maken hebben en de bestuurlijke procedures die de burger ter beschikking staan zoals bezwaar en beroep. Het bestuursrecht geeft regels hoe bestuursorganen zich tegenover burgers moeten gedragen.

Opstellen van wet en- regelgeving


  • Wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen
  • Verordeningen, beleidsregels en circulaires
  • Beleidsmatig gerelateerd juridisch advieswerk

Overheden en semioverheden kunnen bij Van den Kommer Legal terecht voor advies en begeleiding bij het maken en wijzigen van wet- en regelgeving en aanverwante producten.

Wilt u uw zaak of vraag voorleggen, meer weten over de Omgevingswet of gewoon wat meer informatie over de mogelijkheden? Neem gerust contact op.

Van den Kommer Legal B.V.
Amsterdamsestraatweg 75a
1411 AZ Naarden

06 206 139 35

myrna@kommerlegal.nl

LinkedIn

Privacy

Algemene voorwaarden