Juridisch advies voor overheden,
semi-overheden, ondernemers
en particulieren.

Ik heb een doel: u de juridische ervaring bieden die u verdient, of het nu gaat om een kort eenmalig advies of een compleet juridisch traject.

U kunt bij mij rekenen op open communicatie. Met een persoonlijke aanpak werken we samen aan de juiste oplossing.

De focus ligt voornamelijk op de volgende rechtsgebieden:

Omgevingsrecht en bestuursrecht


 • Bestemmingsplannen
 • Omgevingsvergunningen
 • Onteigening
 • Nadeelcompensatie en planschade
 • Besluit ruimtelijke ordening
 • Natuurbescherming
 • Handhaving en toezicht

Het omgevingsrecht gaat over onze leefomgeving en omvat onder andere het ruimtelijk bestuursrecht, het milieurecht, het natuurbeschermingsrecht en het waterrecht. Bij de ontwikkeling van (vastgoed)projecten kan men niet om het omgevingsrecht heen.

Opstellen van wet en- regelgeving


 • mvb’s
 • Regelingen
 • Verordeningen en beleidsregels
 • Opstellen van circulaires
 • Beleidsmatig gerelateerd juridisch advieswerk

Advies en begeleiding bij het maken van en wijzigen van wetten. Voor overheden en semi-overheden als gemeenten, waterschappen en provincies.

Huurrecht bedrijfsruimte


 • Opstellen en beoordelen van contracten
 • Beëindiging overeenkomst
 • Advies bij geschillen

Voor ondernemers is het belangrijk dat de huur goed vastgelegd is in een passende huurovereenkomst. Bij de huur en verhuur van horeca-, winkel-, bedrijfs- en kantoorruimte zijn de wettelijke bepalingen grotendeels van regelend recht.

Van den Kommer Legal is in 2008 opgericht door Myrna van den Kommer.

Myrna heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Leiden. Na haar studie is zij jarenlang werkzaam geweest als wetgevings- en beleidsjurist bij de rijksoverheid. Hierna trad zij in dienst van verschillende commerciële bureaus waar zij op opdrachtbasis uiteenlopende werkzaamheden bij opdrachtgevers op bestuursrechtelijk terrein verrichtte. Uiteindelijk is zij in 2008 haar eigen adviesbureau gestart.

Myrna is een uitstekende en scherpe jurist met een oplossingsgerichte instelling en een no-nonsense mentaliteit.

Van den Kommer Legal B.V.

Amsterdamsestraatweg 75a
1411 AZ Naarden
06 206 139 35
kommerlegal@gmail.com