Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden.
De algemene voorwaarden van Van den Kommer Legal B.V. zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam en aldaar in te zien onder nummer 55411878.